Praktyczne zastosowanie dla przekierowania sesji X przez SSH

Co prawda z tego przykładu skorzystają jedynie studenci PW, ale sam mechanizm warto znać, ponieważ może się przydać. Rzecz dotyczy możliwości uruchomienia programu okienkowego na zdalnym unixowym serwerze na którym mamy konto. Wydając pod linuxem polecenie:

ssh -l nazwa_uzytkownika -X adres_serwera

uzyskujemy dostęp do konsoli na naszym koncie. Przełącznik -X dodatkowo daje możliwość korzystania nie tylko z aplikacji konsolowych, ale również z okienkowych.

Praktycznym przykładem na zastosowanie tego polecenia jest uzyskanie dostępu do zasobów czytelni ibuk.pl z dowolnego miejsca. Studenci PW (zapewne również innych uczelni) mają zapewniony darmowy dostęp do książek w tym serwisie. Warunkiem jest jednak otwarcie serwisu z sieci należącej do uczelni. Jeżeli ktoś chce uzyskać dostęp z domu (1 na poniższym rysunku) może dzięki temu otworzyć sobie sesję na serwerze uczelnianym (2) i uruchomić na nim przeglądarkę, która będzie pobierała książkę z serwera ibuk.pl (3) - widok okienka z przeglądarką jest przesyłany do domowego komputera (1) przez bezpieczne połączenie ssh.

SSH

Dostęp do książek jest ograniczony do tematyki technicznej, co jest zrozumiałe jeżeli zorganizowała to PW dla swoich studentów. Poniżej zrzut ekranu z otwartą książką:

X Window over SSH