Podłączenie do sieci przez wiele interfejsów

Zastanawiałem się kiedyś co się stanie gdy podłączy się komputer do sieci z wielu “źródeł”. Co prawda rzadko się zdarza, aby w komputerze desktopowym było wiele kart sieciowych, ale już w laptopach zazwyczaj są 2 urządzenia sieciowe - zwykła karta sieciowa Ethernet i karta bezprzewodowa. Nasuwa się pytanie czy można uruchomić oba połączenia jednocześnie. Okazuje się, że można - system wybierze “lepsze” z nich i przez nie będą nawiązywane połączenia.

Szczegółowe wyjaśnienie można wydobyć z tablicy routingu. Jest to tabela zawierająca informacje o tym gdzie i którędy przekazać informacje kierowane pod dany adres sieciowy. Podczas przesyłania pakietów danych pod konkretny adres analizowane są po kolei wpisy z tablicy routingu i na tej podstawie podejmowana jest decyzja o trasie jaką ten pakiet wędruje. Jeżeli żaden z wpisów tablicy “nie pasuje”, to pakiet kierowany jest do bramy domyślnej czyli w przypadku sieci lokalnych zazwyczaj do routera który podłączony jest do Internetu. Tablicę routingu w systemie Windows (w sumie to nie tylko) można wyświetlić poleceniem route print

Poniżej przykładowo ekran z moją tablicą:

Interfejsy

Z tablicy wynika, że połączenia “do świata” kierowane są do bramy domyślnej - mojego routera - na 192.168.0.1. Wynika również, że połączenia do podsieci 192.168.0.0 (czyli w konsekwencji przez bramę domyślną do świata) realizowane są przez 2 interfejsy: 192.168.0.187 i 192.168.0.196. Ten drugi to Ethernet. On właśnie ma mniejszą metrykę, czyli szacunkowy koszt połączenia. System wybiera połączenia z mniejszą metryką. Usuwając ręcznie jeden z wpisów poleceniem route można by upewnić się, że mimo fizycznego podłączenia przez 2 interfejsy używany jest tylko jeden. Tablica routingu jest aktualizowana automatycznie po ustanowieniu połączenia na dowolnym interfejsie sieciowym.

Praktyczny wniosek jest taki, że jeżeli mamy komputer podłączony do sieci bezprzewodowo i dodatkowo podłączymy go również do tej sieci kablem, to transmisja będzie się odbywała właśnie po kablu pomimo aktywnego połączenia bezprzewodowego.