Ciekawa informacja w nietypowym miejscu

W ubiegłym semestrze podczas zajęć z przedmiotu Technika Mikroprocesorowa zajmowałem się programowaniem mikrokontrolera MSP430 firmy Texas Instruments. Jednym z naszych projektów był zegar cyfrowy. Przy pisaniu programu do układu korzystałem z dokumentacji biblioteki zegarowej firmy Texas. Znajduje się tam ciekawa informacja - często zdarzyło mi się zastanawiać kiedy następują zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie. Okazuje się, że jest to precyzyjnie określone dla całej Unii Europejskiej i oddzielnie dla USA:

Begins (hour +1) Ends (hour -1)
US First Sunday in April at 2am Last Sunday in October at 2am
EU Last Sunday in March at 1am Last Sunday in October at 1am