Przemysław Seneczko

PJSEN Consulting

Witam na mojej stronie. Z zawodu jestem informatykiem programistą. Ukończyłem studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka (Instytut Informatyki) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie komercyjne w projektowaniu, utrzymywaniu i wdrażaniu systemów średniej i dużej wielkości napisanych w języku C#, działających na platformie Microsoft .NET:

 • Aplikacje ASP.NET i ASP.NET Core wykorzystujące komunikację REST
 • Aplikacje w architekturze SPA rozwijane z użyciem języka TypeScript oraz framework'ów AngularJS, React
 • Warstwy dostępu do danych z użyciem Entity Framework, LINQ i bazy danych Microsoft SQL Server
 • Aplikacje w architekturze SOA z użyciem WCF
 • Asynchroniczna komunikacja pomiędzy systemami zrealizowana w oparciu o RabbitMQ i MassTransit
 • Użycie narzędzi: Visual Studio, Visual Studio Code, GIT, JIRA/Confluence, TeamCity, BitBucket, Azure Devops
 • Architektura systemów IT oraz modelowanie zgodne z Domain Driven Design
 • Posiadam certyfikację Microsoft Certified Professional:
  • 70-536 — Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation
  • 70-511 (Technology Specialist) — Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 (WPF)


Moje główne zainteresowania techniczne:

 • programowanie obiektowe w językach C#, ISO C++, JavaScript, TypeScript, Python:
  1. tworzenie aplikacji web w oparciu o stos technologiczny Microsoft
  2. tworzenie aplikacji desktopowych działających w systemie Windows (WPF, WinForms)
  3. projektowanie skryptów automatyzujących z użyciem PowerShell, języka powłoki Bash, języków Perl i AWK
  4. programowanie systemowe
 • systemy operacyjne — budowa, administracja, działanie wewnętrznych mechanizmów, interfejs programistyczny
 • systemy baz danych — projektowanie rozwiązań zoptymalizownych pod kątem konkretnych zastosowań aplikacyjnych
 • architektura systemów IT — dobór konkretnych rozwiązań technicznych do użycia w poszczególnych komponentach systemu oraz projektowanie komunikacji między tymi komponentami. Modelowanie rozwiązań w sposób odzwierciedlający dziedzinę biznesową

W mniejszym stopniu, w dziedzinie informatyki interesują mnie również:

 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji, systemów operacyjnych oraz sieci
 • techniki programowania równoległego oraz zagadnienia związane z synchronizacją dostępu do danych
 • programowanie w trybie jądra systemu operacyjnego (dotychczas tylko jądro Linux)
 • inżynieria oprogramowania; w większym stopniu jako nauka o projektowaniu oprogramowania, w mniejszym od strony metodyk wytwarzania oprogramowania oraz procesów związanych z zarządzaniem
 • metody inżynierii odwrotnej oprogramowania
 • zagadnienia elektroniki cyfrowej oraz budowa i architektura komputerów

W dziedzinach "nietechnicznych" interesują mnie:

 • wiedza o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie (jestem entuzjastą Feedly)
 • czytanie, głównie publicystyka (również szeroko rozumiana blogosfera), literatura faktu i literatura obyczajowa (z wyłączeniem utworów, ktore mają niewielki związek z rzeczywistością)
 • finanse i ekonomia
 • język angielski
 • metody lifehackingu i rozwoju osobistego
 • sport — z naciskiem na systematyczność: bieganie, rower, pływanie
 • filozofia minimalizmu

Kontakt poprzez adres e-mail:

 • kontakt at pjsen.eu

Bezpośrednio z tej strony zapraszam: